Načítavam články...
  • Vydavateľstvo Ostrica tmavá

    Vydavateľstvo Ostrica tmavá vzniklo v auguste 2020. Jeho prvou vydanou publikáciou bola kniha tatranskej poézie Ešte stále snehy na Gerlachu - básne tatranské, ktorá vyšla v decembri 2020. Vydavateľstvo Ostrica tmavá sa zameriava na vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry s tematikou Tatier.