Tatranský literárny fond

Starý Smokovec 18004
062 01 Vysoké Tatry

ostricatmava@kaviarenacajovnauvlka.sk
+421907542448

Tatranský literárny fond, n.f.
dátum registrácie 11.5. 2021
pod číslom: OU-PO-OVVS1-2021/019627-NF neinvestičný fond
IČO: 53786220
Štatutárny orgán: správca Mgr. art. Zuzana Šimová


ČINNOSŤ FONDU MÔŽETE FINANČNE PODPORIŤ
zo Slovenska na účet: SK96 8330 0000 0024 0198 8995, Fio Banka
z Českej republiky na účet: 2501989004/2010, Fio Banka