Vydavateľstvo Ostrica tmavá

Vydavateľstvo Ostrica tmavá vzniklo v auguste 2020. Jeho prvou vydanou publikáciou bola kniha tatranskej poézie Ešte stále snehy na Gerlachu – básne tatranské, ktorá vyšla v decembri 2020.
Vydavateľstvo Ostrica tmavá sa zameriava na vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry s tematikou Tatier.