TATRANSKÝ LITERÁRNY FOND, n.f.

Tatranský literárny fond je neinvestičný fond, ktorý vznikol pri príležitosti vydania knihy Ešte stále snehy na Gerlachu – básne tatranské autorky Žofie Fridrichovej vo Vydavateľstve Ostrica tmavá v roku 2020.
Je prirodzeným vyústením umeleckých aktivít, ktoré boli a sú súčasťou kultúrnych podujatí v Kaviarni a čajovni U Vlka v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách. (cyklus podujatí Cestami slovenského slova, Slovenské rozprávky, Večery tatranskej poézie, umelecké programy venované Tatrám…)
Cieľom fondu je podporovať vydávanie pôvodnej krásnej literatúry, ktorá má korene v Tatrách a je inšpirovaná tatranskou krajinou; podnecovať umelecké aktivity autoriek a autorov; šíriť osvetu umeleckého slova vo Vysokých Tatrách a podporovať miestnu kultúru.
Fond vzišiel z prirodzeného záujmu o umelecké slovo a z nášho vrúcneho vzťahu k Vysokým Tatrám. Uvedomujeme si, ako hlboko sa dotýka tatranská krajina človeka a aké možnosti dáva človeku slovo, hĺbku tohto dotyku sprostredkovať a zvečniť.

Za bohatstvom prestretý stôl
tejto krajiny si s pokorou sadám
do trávy voňavej nesmrteľnej
som jej žiakom večným
životu ma učí
jej mieru
tvrdohlavému odhodlaniu
nepodľahnúť ničomu
znova zakvitnúť a
rozvoňať sa
vo vedomí rozvinúť
bojový šík ušľachtilého zámeru
PREŽIŤ

Žofia Fridrichová