KULTÚRNE PODUJATIA NA MESIAC NOVEMBER 2019

sobota 9. 11. 2019, 19:00
Hudobno-poetický večer
TRÁVY – SESTRY SILY A VÔNE DOMOVA
Večer autorských básní Žofky Fridrichovej, Ivany Figovej a Zuzany Šimovej venovaných trávam; hra na fujaru a gitaru.  
Vstupné 3 €

piatok 15. 11. 2019, 19:00
Festival zdravia, regenerácie a prírody
REGENERÁCIA Z POHĽADU PROFESIONÁLNEHO FYZIOTERAPEUTA
Rozhovor s fyzioterapeutom Zdenkom Ďurišom, účastníkom piatich olympijských hier, ktorý porozpráva o skúsenostiach zo spolupráce so špičkovými svetovými tenistami.
Vstup voľný

sobota 16. 11. 2019, 19:00
Festival zdravia, regenerácie a prírody
ČO NOVÉHO V ROZPRÁVKE
Autorky rozprávok Eliška Svobodová a Žofia Fridrichová porozprávajú o svojich najnovších objavoch z oblasti rozprávok.
Vstup voľný

nedeľa 17. 11. 2019, 10:00-12:00
Festival zdravia, regenerácie a prírody
POHĽAD DO HISTÓRIE KÚPEĽNÍCTVA – NOVÝ SMOKOVEC
Kultúrno-turistická vychádzka s profesionálnou sprievodkyňou za históriou kúpeľníctva v osade Nový Smokovec, ktorú založil doktor Mikuláš Szontagh.
Vstup voľný

nedeľa 17. 11. 2019, 19:00
Festival zdravia, regenerácie a prírody
TATRANSKÉ JASKYNE
Prednáška a premietanie fotografií a filmu o činnosti jaskyniarov v Spišskej Belej a tatranskom krase, s dôrazom na najhlbšiu tatranskú jaskyňu Javorinka na severnej strane Vysokých Tatier. 
Vstup voľný

utorok 26. 11. 2019, 19:00
Čajový večer
MINI PU-ERH PING CHA 2018
Ochutnávka a rozprávanie o chutnom tmavom čínskom čaji pu-erh, lisovanom do malých čajových koláčikov.
Vstupné 2 €