VŠETKY KULTÚRNE PODUJATIA NA MESIAC MAREC 2020 SÚ ZRUŠENÉ

Oo náhradných termínoch a aktualizáciách vás budeme informovať.