O KNIHE

EŠTE STÁLE SNEHY NA GERLACHU - básne tatranské je pripravovaná kniha poézie Žofie Fridrichovej venovaná Tatrám, inšpirovaná tatranskou prírodou a kontaktom s tatranskými bytosťami.  
Kniha reprezentuje umelecké aktivity ľudí žijúcich a pôsobiacich v Tatrách. Knihu básní dotvárajú farebné umelecké ilustrácie výtvarníčok Barbory Balážovej a Miriam Veselej, ktoré taktiež žijú a tvoria v Tatrách. Na knihe sa podieľa dramaturgička Zuzana Šimová a produkčná Natália Bokníková, ktoré sa dlhodobo venujú propagácii Tatier prostredníctvom kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít v Starom Smokovci, najmä v Kaviarni a čajovni U Vlka.  Je snahou o propagáciu pôvodnej slovenskej  literatúry a poézie. Vyviera zo záujmu a požiadaviek divákov, ktorí sa v minulosti zúčastnili poeticko-literárnych podujatí, vrátiť sa k textom aj v knižnej podobe. Táto túžba je vzácne v zhode aj s autorkou a bola by vyústením jej niekoľkoročného literárneho pôsobenia v Tatrách.
Kniha je zostavená z básní inšpirovanými Tatrami a napísanými v Tatrách, v období od 2009-2020. Sú inšpirované prírodou, históriou a atmosférou Tatier. Cieľom a zámerom zbierky je ospievať Tatry, dôstojne nadviazať na literárne a konkrétne poetické stopy v Tatrách, priniesť novodobú, súčasnú „tatranskú poéziu“. 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Plánovaný dátum vydania knihy je jún 2020.
Rozsah knihy je 85-90 strán, tvrdá väzba, farebná tlač.
Náklad knihy je 1000 ks, spoločne so zvukovou nahrávkou básní načítaných samotnou autorkou.

AKO MÔŽETE VYDANIE KNIHY PODPORIŤ

Pokiaľ vás náš projekt zaujal a rozhodnete knihu podporiť, budeme Vám vďační za príspevok v akejkoľvek výške.
Môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej sumy na účet SK 03 7500 0000 0040 2085 6699 (účet je vedený v eurách). Do poznámky uveďte prosím heslo „kniha“. Vaše peniaze budú použité výlučne na náklady spojené s tlačou a vydaním knihy. Tým z Vás, ktorí vydanie knihy podporia sumou 30 € a vyššou, radi pošleme jeden výtlačok knihy zdarma.

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne knihy a chceli by ste byť súčasťou dobrej veci, prípadne by ste nám vedeli poskytnúť inú než finančnú možnosť podpory, neváhajte nás prosím kontaktovať na telefónnom čísle +421908704412 alebo na e-mailovej adrese uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk. Informácie o knihe budeme na našej webstránke aktualizovať.

O AUTORKE A TVORIVOM TÍME

Žofia Fridrichová sa narodila v roku 1950 v stredoslovenskej obci Hliník nad Hronom.
Študovala na Filozofickej fakulte UK, slovenský jazyk, ruský jazyk a etiku, po štúdiu učila na gymnáziu v Žiari n. Hronom. Vášeň pre literatúru a špeciálne pre poéziu si pestovala a udržiavala aj po skončení pedagogickej činnosti, venovala sa najrôznejším literárnym aktivitám.
Svoju prvú knihu vydala Žofia Fridrichová v roku 2005 – Konečne prvé slovenské básne, básnická zbierka, ktorá bola vyjadrením životných skúseností a pocitov s dôrazom na kontakt človeka s prírodou. Od roku 2011 žije v Tatrách, kam sa presťahovala najmä pre svoj vzťah k tatranskej prírode. Tatry ju inšpirovali k tvorbe poézie, najmä vďaka výletom do hôr, stretnutiam a zážitkom s tatranskými bytosťami.
S výtvarníčkou Barborou Balážovou spolupracovala už na svojej prvej knihe. S výtvarníčkou a šperkárkou Miriam Veselou spolupracuje už niekoľko rokov na viacerých projektoch v rámci umeleckých programov v Galérii Tatranský šperk, ktorú Miriam Veselá vedie.
Žofia Fridrichová sa pravidelne zúčastňuje besied, literárnych večerov, účinkovala vo viacerých hudobno-poeticko-literárnych pásmach o tatranskej poézii, rozprávkach, lyrizovanej próze. Vystupovala v divadlách, múzeách, galériách, školách, tatranských liečebných ústavoch i viacerých umeleckých centrách a kaviarňach na Slovensku i v Čechách. Väčšinu z týchto aktivít organizovali Natália Bokníková a Zuzana Šimová, či už v Kaviarni a čajovni U Vlka v Starom Smokovci, v Tatrách i v rámci Slovenska. Tieto aktivity a spoločný záujem o umenie a kultúru v priebehu niekoľkých rokov pôsobenia v Tatrách stmelili tento tím a jedným z mnohých výsledkov ich spolupráce bude aj kniha Ešte stále snehy na Gerlachu - básne tatranské.

VÝBER BÁSNÍ Z PRIPRAVOVANEJ KNIHY EŠTE STÁLE SNEHY NA GERLACHU

© ŽOFKA FRIDRICHOVÁ

...           

a tie hviezdy na oblohe
a tie štíty pod nimi
spanilá tma klania sa im
sú si rovné
a svietia nám
sú čisté
a bez viny

...

Trávy Túlavé

To trávy putujú
ledva im nohy naše stačia
batôžky rosy na pleciach
po nociach poctivo vláčia
v nich smútky starých plánok
znášajú tajne zo strání
vo vodách jarných perú ich
v mesačnom svite bielia
nečujne skromne bez zásluh
všetko čo sami nechceme
to trávy o nás vedia

korene plné diaľok má
a zrelosť nesie v zrnách
tá pani  mocná
Zeme kráľovná

Tráva Túlavá

...

Lesk kovu v oku havrana
ukuje krídlom z neho diaľku
obzor sa k nemu nakláňa
loví jeho let
vábi ho pocit neznámy
rozmachom krídel
odpoveď mu dá
na dosah jeho času
štrbina

...

Znova rozpletať vlákna
prečesať ich znova
a znova pred počiatok
prísť
pocítiť
ako sa v jadre rodia
čisté vône bytia
zo štítu
plného seba samého
zrieť
ako zreje dobré
ako dobré seba sprevádza
ako dobré na Zemi
nikdy neonemie

...

Blížia sa potichu
vracajú sa vlci
ozvenu ich volania
nosí človek  v srdci
do srdca cez kameň
vedie cesta vlčia
do snov sa vracajú
k tým čo dlho mlčia

ešte chvíľu
a prebudí
moje sny ich viera

žehnám bratom vlkom
že mojim snom veria

...

Tatry

Svetlo a dážď
diamanty na štítoch
do ticha úsvitu
prvý vtáčí hvizd
lane ešte snívajú
o krídlach
aby mohli vzlietnuť
snívajú
že po oblohe sa pasú
a prežúvajú ďaleké hviezdy
nasýtené nimi
sa prebúdzajú
a v Tatrách svitá...